Konstruktion

 • 3D-Modellering
 • Arbetsritningar
 • Hållfasthetsberäkningar med FEM method
 • Planering för plåtutbredningar, även mest komplicerad formen

Visualisering

 • Photorealistic modellering
 • 3D Bilder till tex. instruktionsboken och finansiären
 • 3D Animering
 • Erfarenhet om modellen för 3D-skrivare

Teknisk dokumentation

 • CE märkningar enligt 2006/42/EG
 • Utredningar om direktiven och standard
 • Utredningar om Existerande patenten och produkten

Anbudsinfordran och ekonomin

 • Utredningar av förfrågningsunderlag
 • Identifieringen av potentiella leverantörer
 • Starka nätverket av tekniska verksamheten